ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

APPWISE MARKETING

Το appwise marketing πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο μέσω του οποίου μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα δικό τους καλά οργανωμένο δίκτυο επαφών. Έχοντας πρόσβαση από παντού μέσω σύνδεσης στο internet οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να εκτελούν μία σειρά από εργασίες όπως:

• Δυνατότητα αποστολής μαζικών email στις αποθηκευμένες επαφές ή σε συγκεκριμένες λίστες email.
• Δυνατότητα αποστολής μαζικών sms στις αποθηκευμένες επαφές ή σε συγκεκριμένες λίστες email.
• Αυτόματη αποστολή ευχετήριων καρτών ή sms σε εορτές και γενέθλια.
• Δυνατότητα προγραμματισμού αποστολής email ή sms σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
• Δυνατότητα προγραμματισμού αποστολής email ή sms σε συγκεκριμένη επαφή ανά
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
• Αποθήκευση των επαφών στη βάση δεδομένων
• Διαχωρισμός επαφών σε κατηγορίες
• Εξαγωγή επαφών για χρήση από άλλα προγράμματα.
• Αυτόματη εισαγωγή επαφών από την ιστοσελίδα κατά την εγγραφή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το τι μπορεί να κάνει το appwise marketing για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας.
 

NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright © 2018